Dağıtım Merkezleri

Dağıtım Merkezleri

İstanbul Dağıtım Merkezi

Sevkiyatlarımızı İstanbul Ataşehir'deki merkez ofisimiz ve 20000m² lojistik merkezimiz aracılığıyla yapmaktayız. Merkezimiz olası tüm gönderiler için hazırlanmış ve kusursuz bir gönderi anlayışı ile organize edilmiştir.

<div class="position-absolute z-index-3" style="top: 50%;">
	<div data-plugin-float-element data-plugin-options="{'startPos': 'bottom', 'speed': 0.1, 'transition': true, 'transitionDuration': 1000, 'isInsideSVG': true}">
		<img src="https://www.okler.net/previews/porto/9.9.2/img/blog/square/blog-7.jpg" style="max-width: 200px;" class="appear-animation border-radius-2 box-shadow-3" width="500" alt="" data-appear-animation="expandIn" data-appear-animation-delay="300" data-appear-animation-duration="600ms" />
	</div>
</div>

<div class="position-relative z-index-2">
	<img src="https://www.okler.net/previews/porto/9.9.2/img/blog/square/blog-11.jpg" class="appear-animation border-radius-2 box-shadow-3" width="500" alt="" data-appear-animation="expandIn" data-appear-animation-duration="600ms" />
</div>

<div class="patterns opacity-7 position-absolute z-index-1 d-none d-md-block" style="bottom: -8%; right: 9%;">
	<div data-plugin-float-element data-plugin-options="{'startPos': 'top', 'speed': 0.1, 'transition': true, 'transitionDuration': 1000, 'isInsideSVG': true}" style="width: 310px; height: 170px;">
		<svg width="100%" height="100%">
			<defs>
				<pattern id="dots" x="0" y="0" width="18" height="18" patternUnits="userSpaceOnUse">
					<circle fill="#0088cc" cx="1.5" cy="1.5" r="1.5" />
				</pattern>
			</defs>
			<rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" fill="url(#dots)" />
		</svg>
	</div>
</div>

<div class="patterns opacity-7 position-absolute z-index-1 d-none d-md-block" style="top: -10%; left: -36%;">
	<div data-plugin-float-element data-plugin-options="{'startPos': 'top', 'speed': 0.1, 'transition': true, 'transitionDuration': 1000, 'isInsideSVG': true}" style="width: 310px; height: 170px;">
		<svg width="100%" height="100%">
			<defs>
				<pattern id="dots2" x="0" y="0" width="18" height="18" patternUnits="userSpaceOnUse">
					<circle fill="#CCC" cx="1.5" cy="1.5" r="1.5" />
				</pattern>
			</defs>
			<rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" fill="url(#dots2)" />
		</svg>
	</div>
</div>